Menu
Obec Březí
Obec Březí
okres Praha — východ

První svoz BIO odpadu od nemovitostí proběhne 30. 03. 2023

Aktuality

Zobrazeno 101-150 ze 241
Úřední hodiny od 1. 3. 2021 do 14. 4. 2021 včetně 1

Úřední hodiny od 1. 3. 2021 do 14. 4. 2021 včetně

Datum: 25. 2. 2021

Vážení obyvatelé,
z důvodu nemoci paní Breburdové jsme nuceni zrušit úřední hodiny každou středu v měsíci od 01. 03. 2021 do 14. 04. 2021 včetně.
Děkujeme za pochopení
kancelář obecního úřadu.

Informační zpravodaj PID č. 01/2021 1

Informační zpravodaj PID č. 01/2021

Datum: 23. 2. 2021

Zvýšení ochrany nosu a úst ve veřejné dopravě od 25. 2. 2021
Vlaková výluka na lince S7 Praha – Beroun
Změny tras linek 204 a 224 v Horních Počernicích od 1. 3. 2021
Integrace Královéměstecka od 7. 3. 2021
Integrace Skalska od 7. 3. 2021
Další trvalé změny PID od 7. 3. 2021

Nabídka - Kontrola a čistění komínů a revize kotlů v obci Březí proběhne dne : 24.2.2021 1

Nabídka - Kontrola a čistění komínů a revize kotlů v obci Březí proběhne dne : 24.2.2021

Datum: 5. 2. 2021

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 24.2.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč


Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

kominík

Nabídka - Kontrola komínů v obci Březí proběhne dne : 10.2.2021

Datum: 5. 2. 2021

Kominické služby:
+ každoroční kontroly a čištění komínů na plynná , tuhá a kapalná paliva dle vyhlášky
č.34/2016 Sb. o čištění , kontrole a revizi spalinové cesty. CENA ZA PRŮDUCH A
VYSTAVENÍ ZPRÁVY ČINÍ 400Kč. Dopravné ani žádné jiné poplatky se neúčtují !
+ prohlídka inspekční kamerou u plynných paliv
+ důkladné čištění a kontrola u tuhých a kapalných paliv
+ strojní odstranění dehtu, prodej čistících chemických polen
+ hlídání termínu - než skončí platnost zprávy,budeme Vás kontaktovat

ÚŘEDNÍ HODINY - ZMĚNA!!! 1

ÚŘEDNÍ HODINY - ZMĚNA!!!

Datum: 3. 2. 2021

Vážení obyvatelé,
tímto dochází ke změně úředních v každou středu a to následovně:8.00 - 10.00 hod.
Změna je do odvolání.
Děkujeme za pochopení
kancelář obecního úřadu

Informační zpravodaj PID č. 02/2021 1

Informační zpravodaj PID č. 02/2021

Datum: 29. 1. 2021

Integrace Královéměstecka od 7. 3. 2020
Integrace Skalska od 7. 3. 2020
Mapa spojů ukazuje aktuální polohu autobusů i tramvají
Kupujte jízdenky PID kartou nebo mobilem

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Datum: 27. 1. 2021

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky:

Obec Mukařov vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ŘEDITEL/KA Základní školy Mukařov 1

Obec Mukařov vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ŘEDITEL/KA Základní školy Mukařov

Datum: 22. 1. 2021

Předpokládaný nástup 1. 4. 2021
nebo dle dohody.
Informace o náležitostech přihlášky na
www.mukarov.cz
Případné dotazy zodpovíme na tel. 608 047 196
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 1. 3. 2021 do 12 hodin na adresu Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov
Případné dotazy zodpovíme na tel. 608 047 196
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 1. 3. 2021 do 12 hodin
Informace o náležitostech přihlášky na
www.mukarov.cz

Žádost o pomoc se zajištěním lékařů do očkovacího centra

Datum: 21. 1. 2021

Město Říčany připravuje realizaci velkokapacitního očkovacího centra, které bude sloužit celému širokému okolí, primárně obyvatelům ORP Říčany, kam spadá i Vaše obec.
Na realizaci celého projektu intenzivně spolupracujeme se Středočeským krajem, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, Ministerstvem zdravotnictví a hlavně s Nemocnicí Agel Říčany, která bude mít nad očkovacím centrem záštitu a kompetenci jej provozovat. Plánovaný termín otevření centra je v druhé půlce února 2021. Zásadním limitem spuštění a fungování očkovacího centra je dostatek zdravotnického personálu, zejména zdravotních sester a lékařů.
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při zajištění tohoto nezbytného personálu. Víme, že mnozí lékaři by byli ochotni v tomto centru pracovat, avšak ne dlouhodobě. Někteří lékaři nebo sestry nám sdělili, že si umí představit práci v centru krátkodobě, v určitém časovém intervalu, například jeden den v týdnu a podobně.
Proto hledáme větší množství lékařů a sester, kteří by po spuštění provozu byli rozděleni do služeb či směn a střídali by se.
Pro začátek plánujeme zřízení 2 stanovišť, s kapacitou cca 300 osob denně, se dvěma lékaři, třemi zdravotními sestrami a šesti administrativními pracovníky. Po určité době bychom uvažovali i o rozšíření kapacity, ale vše v závislosti na dostatečném množství zdravotnického personálu.

Tímto vás naléhavě prosím o oslovení všech lékařů ve Vaší obci a v blízkém okolí s žádostí o spolupráci.
Důležitou informací pro zdravotníky je, že se nejedná o dobrovolnickou činnost, ale o standardně honorovanou práci.
Vše ostatní, co souvisí s provozem centra, umíme ve spolupráci se Středočeským krajem zařídit.
Rádi bychom občanům celého ORP co nejúčinněji zajistili pomoc v překlenutí této nepříznivé doby. Spoléháme i na Vaší pomoc a spolupráci.


Kontakty na zdravotníky, lékaře či zdravotní sestry stejně tak jako případné dotazy zasílejte krizovému manažerovi ORP Říčany Mgr. Jiřímu Skočdopole
Mgr. Jiří Skočdopole
Tel. +420 777 210 825
e-mail: jiri.skocdopole@ricany.cz.

Mapa

Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

Datum: 12. 1. 2021

Vážení obyvatelé,
obdrželi jsme informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji.
Registrace seniorů 80+ má být spuštěna od 15.1. 2021, nicméně odkaz na centrální registrační systém ještě není znám. Jakmile bude zveřejněn, dostaneme informaci z Kraje.
Seniorům 80+ nabízíme s registrací pomoc, pokud to nezvládnete se svými rodinnými příslušníky nebo telefonicky.
Pokud budete mít o pomoc při registraci zájem, volejte prosím v pracovní dny 323 605 179 od 7.00 hod - 15.30 hod.
V přiložených letácích jsou k dispozici informace k očkování, registraci, atd.

Informační zpravodaj PID č. 01/2021 1

Informační zpravodaj PID č. 01/2021

Datum: 6. 1. 2021

Provoz PID od 4. 1. 2021
Trvalé změny PID od 4. 1. 2021
DPP nově informuje veřejnost o skutečném odjezdu tramvajových spojů ze zastávek
Rozvoj Pražské integrované dopravy v roce 2020 a výhled do roku 2021

Informace z finančního úřadu pro Středočeský kraj - Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Datum: 4. 1. 2021

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění (dále jen „ZDNV“ nebo „zákon o dani z nemovitých věcí“).
V měsíci lednu 2021 budou mnozí Vaši občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).
Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které Vám posíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).

Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.


S pozdravem Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru

Příloha: Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí

Setkání rodičů pečujících o děti s postižením MAS Říčansko

Datum: 15. 12. 2020

...

Informační zpravodaj PID č. 20/2020 1

Informační zpravodaj PID č. 20/2020

Datum: 11. 12. 2020

Prodloužení provozu metra a posílení nočních tramvají od 4. 12. 2020
Od pondělí 7. prosince končí prázdninové omezení na příměstských autobusových linkách PID
Integrace Berounska a Hořovicka od 13. 12. 2020
Informační stánky k integraci Berounska a Hořovicka od 13. 12. 2020
Integrace Rožmitálska od 13. 12. 2020
Další trvalé změny autobusových linek PID od 13. 12. 2020
Trvalé změny na železnici PID od 13. 12. 2020
Nové jízdní řády vlaků od 13. 12. 2020
Změny linkového vedení autobusů v severovýchodní části Prahy od 4. 1. 2021

Co se změní od pondělí 7. 12. 2020

Datum: 7. 12. 2020

Školství a doprava

Odlov čené zvěře

Datum: 23. 11. 2020

Myslivecké sdružení Březí - Křenice oznamuje odlov čené zvěře a žádá občany aby se zdržely v uvedených dnech vycházkám do lesa.

Sociální pomoc v době koronakrize.

Datum: 5. 11. 2020

V jakých situacích jsme schopni pomoci?
- Stáří – osamělost, zdravotní potíže, umírání
- Ztráta zaměstnání – pomoc s komunikací na úřadu práce, pomoc s hledáním zaměstnání
- Ztráta bydlení, pomoc s vyřízením sociálních dávek a vyplňování formulářů
- Řešení finančních problémů
- Potravinová či jiná materiální pomoc
- Problémy v rodině… a mnoho dalších.
Spolupracujeme s množstvím odborníkům, se kterými Vás rádi propojíme.

Informace od spol. ROPID

Datum: 3. 11. 2020

Souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

Úřední hodiny - středy

Datum: 2. 11. 2020

Vážení obyvatelé,
z důvodu nepřiznivé pandemické situace jsou prozatimně úřední hodiny ve středu zrušeny do odvolání.
Děkujeme za pochopení
kancelář obecního úřadu.

obrázek zavření knihovny

Knihovna 2. 11. 2020 nepřítomnost !

Datum: 2. 11. 2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dne 2. 11. 2020 bude knihovna z důvodu nemoci paní knihovnice zavřena.
Děkujeme za pochopení.

...

Informační zpravodaj PID č. 18/2020

Datum: 30. 10. 2020

Praha i Středočeský kraj reagují na vládní nařízení zkrácením denního provozu do 22 hodin
Označovače jízdenek PID nově i na trati Zdice – Březnice
Nový buspruh v Modřanské urychlí autobusovou linku 190
Změny autobusů PID na Kladensku a Slánsku od 15. 11. 2020
Nová místní autobusová linka 774 ve Zdibech od 15. 11. 2020

Informační zpravodaj PID č. 17/2020 1

Informační zpravodaj PID č. 17/2020

Datum: 16. 10. 2020

Zrušení provozu školních linek a spojů, rekreačních a nočních vlaků PID
Praha dočasně ukončí provoz vybraných autobusových linek ve 22:00
Zpoždění a polohy autobusů PID na mapách
Integrace PID v závěru roku 2020
Nový buspruh na Strakonické získal stavební povolení

Škola pro děti zaměstnanců ve zdravotnictví, sociálních službách, IZS

Datum: 15. 10. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že město Říčany organizuje pomoc pro rodiče, kteří jsou zaměstnání jako zdravotníci, lékaři, pracovníci sociálních služeb nebo pracují u složek Integrovaného záchranného systému /hasiči, policisté, záchranáři/. Ve 3. ZŠ U Říčanské lesa v Říčanech jsou vytvořeny třídy, kde se postaráme o děti ve věku od 3 do 10 let. Pokud patříte do zmíněné skupiny a máte zájem o tuto službu, obraťte se prosím na e-mail: hana.spackova@ricany.cz .

Věříme, že město Říčany a zkušený pedagogický sbor jsou zárukou toho, že o se o děti dobře postaráme a pomůžeme tak zdravotníkům a složkám IZS. Potřebujeme, aby se mohli soustředit především na řešení epidemie COVID -19.

Věřím, že se podaří situaci společně zvládnout

Vladimír Kořen

Mgr. Vladimír Kořen
Starosta města Říčany
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám.53
e-mail: vladimir.koren@ricany.cz
web: www.ricany.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 16/2020 • Vyšlo 5. 10. 2020

Datum: 5. 10. 2020

Trvalé změny PID v říjnu 2020 a aktuální vývoj provozu PID
Nová železniční zastávka Příbram sídliště
Praha testuje na Palackého náměstí nový zastávkový označník
Praha představila prototyp autobusu v nových barvách Pražské integrované dopravy

Sběr nebezpečných odpadů 26. 9. 2020

Datum: 21. 9. 2020

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové
filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a
ustalovače případně jiné
Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a
pneumatiky.

...

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 21. 09. 2020 8.00 - 13.30 hod.

Datum: 1. 9. 2020Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060734048 ve Vaší obci / městě:
Březí
Dne Od Do
21.09.2020 8:00 13:30
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Březí - Březí, okres Praha-východ
Hlavní
70, 100, 110, E66, E68, E69, E70, E71, E74
Ke Hřišti
51, 180
Ke Kostelu
199
Na Lepším
40, 42, 61
Březí - Osada Sobů, okres Praha-východ
Osada Sobů
40

..

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ číslo 15/2020

Datum: 31. 8. 2020

Návrat k předprázdninovému provozu a trvalé změny PID od 31. 8. 2020
Linka S7 mezi Prahou a Berounem pojede od září podle upraveného jízdního řádu
Pražský železniční den na Masarykově nádraží 12. 9. 2020
Autobusový den PID v Letňanech 3. 10. 2020

...

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ číslo 14/2020

Datum: 25. 8. 2020

Trvalé změny PID od září 2020
Preference autobusů v Bělohorské ulici
Veřejná doprava v Praze bude mít novou podobu
Pražský železniční den 12. září 2020

Rodinné centrum Lodička

Datum: 18. 8. 2020

Akce v září 2020 s Rodinným centrem Lodička

VÝZVA - žhář

Datum: 13. 8. 2020

Vzhledem k tomu, že se jedná opakující se situaci, kdy stohy v blízkosti našich obcí někdo úmyslně zapaluje, rádi bychom pomohli touto cestou Policii ČR dopadnout pachatele těchto činů a zajistit tak bezpečí nás všech.

Kouzelná školka - Michal je kvítko! 1

Kouzelná školka - Michal je kvítko!

Datum: 10. 8. 2020

Název: Kouzelná školka - Michal je kvítko!
Termín: sobota 3.10. v 10:30 hodin
Místo: KC Labuť Říčany
Krátce: Zábavné a aktivní divadelní představení pro děti
Vstupenky: 200,- | 185,- | online: www.kclabut.cz

Více info:
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!
.. pokropte ho vodou a on nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci!
Přijďte si hrát! Přijďte se bavit a smát!

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ číslo 13/2020 1

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ číslo 13/2020

Datum: 31. 7. 2020

Rychleji do ZOO přes Trojský most linkou 112 od 1. 8. 2020
Integrace Kokořínska od 8. 8. 2020
Integrace Rakovnicka II od 15. 8. 2020
Integrace Voticka od 22. 8. 2020
Integrace Dobrovicka od 29. 8. 2020

Letní kino Říčany 12.-16.srpna 2020

Datum: 31. 7. 2020

Program letního kina v Říčanech. Hraje se od středy 12. do neděle 16.srpna na různých a krásných místech v Říčanech.

Informace o začátku období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru !!! 1

Informace o začátku období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru !!!

Datum: 28. 7. 2020

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev - Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020

Vzhledem k teplému počasí s minimem srážek hrozí nebezpečí vzniku požárů.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Teploty budou většinou překračovat 31 °C.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Brodej borůvek

Datum: 14. 7. 2020

Prodej borůvek u Obecního úřadu Březí

Informační zpravodaij PID 12/2020

Datum: 29. 6. 2020

- Letní prázdninový provoz PID (27. 6. – 31. 8. 2020)
- Letní autobusová výluka Štěchovice – Slapy
- Vlaková výluka Praha – Kladno
- Cyklohráček o letních prázdninách
- Integrace PID v srpnu 2020

Noční recepční v Doubravčicích.

Datum: 26. 6. 2020

Možnost zaměstnání pro invalidní důchodce.

Oznámení zahájení společného řízení

Datum: 16. 6. 2020

Novostavba rodinného domu.

Nábor nových policistů.

Datum: 15. 6. 2020

Staňte se policistou

Praha venkov-JIH – Chcete rozšířit naše řady a pomoci nám řešit současnou bezpečnostní situaci v našem regionu? Staňte se policistou.

Plánovaná odstávka dodávek el. energie

Datum: 15. 6. 2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060714488 ve Vaší obci / městě:
Březí
Dne Od Do
29.06.2020 8:00 15:00
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Informační zpravodaj PID č. 11/2020

Datum: 15. 6. 2020

- Víkendová autobusová výluka do Štěchovic 13. – 14. 6. 2020
- Trvalé změny PID od 14. 6. 2020
- Autobusová výluka Psáry (15. 6. 2020 – leden 2021)
- Prázdninový provoz PID (27. 6. – 31. 8. 2020)

Volné pracovní pozice

Datum: 15. 6. 2020

Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové
kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí.

Informační zpravodaj PID č. 10/2020

Datum: 4. 6. 2020

- Praha od 1. června 2020 posílí provoz metra
- Negrelliho viadukt otvírá 1. června 2020
- Další etapa tramvajové výluky na Barrandov
- V sobotu 30. května 2020 opět vyjede výletní vlak Cyklohráček, děti si v něm vyzkouší i řízení vlaku
- Rekreační vlaky, Cyklobus a další autobusové posily do středních Čech
- Víkendová autobusová výluka do Štěchovic 13.–14. 6. 2020
- Prodloužení buspruhu v Rabakovské

Svoz nebezpečných odpadů

Datum: 3. 6. 2020

Svoz nebezpečných odpadů bude uskutečněn v sobotu 6.6.2020

Stávková pohotovost starostů.

Datum: 1. 6. 2020

Vláda bere obcím finance.

..

PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 21. 5. 2020

Datum: 13. 5. 2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708960 ve Vaší obci / městě:
Březí
Dne Od Do
21.05.2020 8:00 15:00


Březí - Březí, okres Praha-východ


Rynglovka

89, 91


Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.


PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 09/2020

Datum: 13. 5. 2020

Postupné obnovování plného provozu PID
Vlaky pro výletníky a Cyklobus vyjedou 23. května 2020
Infocentrum PID Černý Most opět otevřeno
Nová vlaková zastávka Neratovice sídliště
Nový buspruh v Kamýcké urychlí autobusy až o 5 minut
Nová dopravní mapa Prahy zobrazuje každou linku i zastávku
Sezonní přívozy P4 a P5 na Císařskou louku již plují

..

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - ČSSZ

Datum: 5. 5. 2020

Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové
kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí.
Nabízíme:
 zajímavou a různorodou práci v oblasti nemocenského pojištění
 zázemí stabilního zaměstnavatele
 profesní růst
 možnost dalšího vzdělávání
 stravenky
 25 dnů dovolené
 5 dnů indispozičního volna (tzv. sick days)
 ubytování v ubytovně hotelového typu (v případě místa výkonu práce v Praze)
 volná místa ve služebním i pracovním poměru v 8. a 9. platové třídě dle nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 nástup dle dohody

..

Sociální pomoc, když nevím jak dál

Datum: 4. 5. 2020

Koordinátor sociální práce on-line
V současné situaci všichni čelíme řadě obtížných situací
a není divu. Nebojte se, nejste v tom sami.
Co dělat v situacích, když:
• SI NEVÍM RADY,
• POTŘEBUJU PORADIT,
• POTŘEBUJU POMOC,
• JE MI ÚZKO,
• CÍTÍM SE PROSTĚ SÁM,
• UŽ JE TOHO NA MĚ MOC...
Bez obav nás můžete kontaktovat. Naše poradenské služby jsou ZDARMA

..

Plán obnovení standardního provozu pobočkové sítě ČP

Datum: 30. 4. 2020

Říčany:
S platností od 18. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny v původním rozsahu; do 18. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;
Tyto pošty jsou od 25. 4. 2020 otevřeny i o sobotách do 12:00.
U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů.
Mukařov:
S platností od 4. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu; do 4. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;
U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů.

Zobrazeno 101-150 ze 241

Aktuality

Plánované odstávky el. energie ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
2
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1
31 1 2

Svátek

Svátek má Gabriel

Počasí

dnes, pátek 24. 3. 2023
déšť 19 °C 9 °C
sobota 25. 3. slabý déšť 11/6 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 11/5 °C
pondělí 27. 3. mírné sněžení 5/0 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:55

Slunce zapadá:18:19

nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Dotace na vybudování MŠ

projekt

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

Informace o naší obci

Dotační tituly