Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020

platná od 22. 10. 2020
• Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob;
• Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb;
• Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů.
celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

platné od 21. 10. 2020 celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření

návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 994
o přijetí krizového opatření celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nařízení KHS č. 4/2020

Nařízení
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
č. 4/2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
„KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82
odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3
zákona, s účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání:
n a ř i z u j e celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády č.606 ze dne 5.6.2020.

Opatření obecné povahy. celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády č. 570 ze dne 25.05.2020

Opatření obecné povahy celý text

ostatní | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka zákonů č. 87/2020

236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. zrušuje s účinností od 14. května 2020 část II. bod 1 písm. b) a bod 2 usnesení vlády ze dne 23. března
2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb. celý text

ostatní | 12. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka zákonů č. 86/2020

235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírky zákonů č. 83 - 85/2020

228. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem
SARS CoV-2
229. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2
230. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020
231. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
232. Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
233. Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
234. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření obecné povahy vlády ČR

Opatření obecné povahy
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 a čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2: celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka zákonů č. 82/2020

225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
..

Sociální pomoc, když nevím jak dál

Koordinátor sociální práce on-line
V současné situaci všichni čelíme řadě obtížných situací
a není divu. Nebojte se, nejste v tom sami.
Co dělat v situacích, když:
• SI NEVÍM RADY,
• POTŘEBUJU PORADIT,
• POTŘEBUJU POMOC,
• JE MI ÚZKO,
• CÍTÍM SE PROSTĚ SÁM,
• UŽ JE TOHO NA MĚ MOC...
Bez obav nás můžete kontaktovat. Naše poradenské služby jsou ZDARMA. celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka zákonů č. 80 a 81

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
220. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
221. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
222. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
224. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
..

Plán obnovení standardního provozu pobočkové sítě ČP

Říčany:
S platností od 18. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny v původním rozsahu; do 18. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;
Tyto pošty jsou od 25. 4. 2020 otevřeny i o sobotách do 12:00.
U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů.
Mukařov:
S platností od 4. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu; do 4. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;
U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů.
celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírky zákonů č. 73 - 76/2020

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
pozdějších předpisů
207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/
/2020 Sb.
209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
211. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
212. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným
pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
213. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
I.
prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 a ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 1. dubna 2020 (dále jen opatření) do 14. května 2020 23:59. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuální opatření a sdělení k čínskému koronaviru – 22. dubna 2020

Aktuální opatření a sdělení k čínskému koronaviru – 22. dubna 2020
Aktuální opatření a sdělení k čínskému koronaviru – 23. dubna 2020
Aktuální opatření a sdělení k čínskému koronaviru – 24. dubna 2020 celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka zákonů č. 193 / 2020

193. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
194. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
195. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
196. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
197. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
198. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2020

Toto Rozhodnutí ruší Rozhodnutí č. 6/2020 ze dne 17. 04. 2020 celý text

ostatní | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Sbírka zákonů č. 185/2020

185. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví
cestovního ruchu
186. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
187. Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
188. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby
studia pro účely dalších zákonů
189. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
190. Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon
o realitním zprostředkování)
191. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
192. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů celý text

ostatní | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
logo

CHCI POMOCT.CZ

Portál chcipomoct.cz působí v rámci celé České Republiky. Jedná se o koordinační centrum mnoha dobrovolníků z celé ČR, stojí za ním nezisková organizace ACSA.
Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno našimi operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním požadavkům. V současné době komunikujeme s tisíci dobrovolníky a vyřizujeme stovky žádostí o pomoc.
• Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedení garanta – psychologa
• Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným
• Další ochranné pomůcky – zejména distribuce desinfekce a ochranných obličejových štítů
• Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online
• Hlídání dětí – nabízíme různé formy hlídání
• Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků
• Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami
• Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků, přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete

celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření + sbírky zákonů

ZÁKON ze dne 16. dubna 2020
o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 celý text

ostatní | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020
Mimořádné-opatření-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách
Mimořádné-opatření-nařízení-Vězeňské-službě-ČR
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020
Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020
Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020
Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020
Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády ČR - Sbírka zákonů

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
Vláda za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření obecné povahy Vlády ČR

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 76/2012 Sb. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. dubna 2020 č. 369 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. f) krizového
zákona. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.
Děkujeme Vám!
celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2020 č. 352 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda zakazuje celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 341 o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření

Vláda v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ na území České republiky
I. ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), d) a § 6 odst. 1
písm. c) krizového zákona. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020 k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám, které je účinné od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. 3. 2020 + mimořádná opatření MZ ČR

Sbírka zákonů částku 45 ze dne 23. 3. 2020 a dále mimiřádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají:
• volného pohybu osob na území ČR;
• prodejní doby pro seniory nad 65 let;
• omezení maloobchodního prodeje;
• opatření následné lůžkové péče;
• omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů.
celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření spojená se šířením viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

Svoz odpadu probíhá pouze z odpadových nádob. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet
odpad navíc mimo nádoby.
2. Odpad do nádob dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
3. Víko nádoby vydezinfikujte!
4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke komunikaci. Jedeme v nouzovém
režimu svoz může proběhnou v jiný čas než obvykle. celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovisko k nakládání s komunálním odpadem

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad. celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. března 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního
televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard
DVB-T2)
121. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami
celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup: (viz příloha)
celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Algoritmus

Algoritmus testování COVID-19

Kraje obdrželi rychlé testy Innovita. Zde je algoritmus vyšetřovanání, který BRK (Bezpečnostní rady kraje) obdržely od Ministerstva zdravotnictví dominantně na odběrových místech. Základní algorytmus spočívá v tom, že testují pouze osoby, které mají klinické příznaky a netestují osoby, které jsou bezpříznakové. V případě negativity je člověk propuštěn, v případě pozitivity se provádí PCR. Pro vlastní testování je nutný odběr venózní krve. celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády České republiky ze dne 18. 3. 2020 č. 247

Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března
2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech
dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);
IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního
onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického
vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00.00 hod všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod a 12.00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku... celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí hejtmanky o zákazu vstupu a pohybu osob na území za nouzového stavu

Rozhodnutí hejtmanky o zákazu vstupu a pohybu osob týkající se prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, zdravotnických a sociálních zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a IZS, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje, které nabývá účinnosti dnes v 18:00. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2020 celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední