Obsah

Nařízení KHS č. 4/2020

Typ: ostatní
Nařízení
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
č. 4/2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
„KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82
odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3
zákona, s účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání:
n a ř i z u j e

Příloha

Vytvořeno: 14. 9. 2020
Poslední aktualizace: 14. 9. 2020 07:24
Autor: Správce Webu