Obsah

Sbírka zákonů č. 07/2021 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11. 1. 2021

Typ: ostatní
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla tímto o přijetí krizových opatření, ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6 odst. 1
písm. c) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 12. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České
republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni
12. ledna 2021 nachází na území České republiky;
II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím
limitům provozu stanoveným obcí.

Příloha

Vytvořeno: 12. 1. 2021
Poslední aktualizace: 12. 1. 2021 15:23
Autor: Správce Webu