Obsah

Sbírka zákonů č. 87/2020

Typ: ostatní
236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. zrušuje s účinností od 14. května 2020 část II. bod 1 písm. b) a bod 2 usnesení vlády ze dne 23. března
2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb.

Příloha

Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 13:42
Autor: Správce Webu