Obsah

Pasování předškoláčků z Březí na školáky MŠ Srdíčko 17. 6. 2015

Reportáž: Dne 17. 6. 2015 bylo pasováno pár dětiček z Březí na školáky, konkrétně v MŠ Srdíčko.

Z jiných školek jsme bohužel o pasování informace neměli. Pasování bylo doprovázeno zábavním programem s indiány. Náčelník Orlí Pírko s indiánkou Čili seznámili děti s indiánským životem a díky soutěžím, které skupina připravila, se děti vydali samy indiánskou cestou a životem indiánů. Budoucí prvňáčkové a ostatní plnili tematické úkoly a disciplíny, doplněné o tance. Po úspěšném splnění všech úkolů děti obdržely dárečky. Ke konci programu se dětičky seznámily  s roztomilou medvědicí Fany, s kterou si společně zatancovaly a zasoutěžily. Závěr se nesl v duchu pasování předškoláků na školáky, školáčkové byli pasováni lukem Orlího Pírka a děti obdrželi od indiánky Čili šerpu. MŠ Srdíčko připravilo pro své svěřence velmi pěkné dopoledne.