Obsah

Dětský den 4. 6. 2016

Reportáž: Dne 4. 6. 2016 se v Březí konal na fotbalovém hřišti dětský den s tématem "Pod olympijskými kruhy".

Byl to již sedmý ročník. Z dětí se stali miniolympionici, kteří soutěžili jako velcí sportovci. Za své výkony byly oceněni zlatou medailí a památným diplomem.Součastí dětského dne bylo vystoupení skupiny z Říčan FREE RUN AKAMEDIE, které mělo obrovský úspěch. Zároveň si děti mohly samy vyzkoušet v rámci olympiády jejich překážky.  Tuto skupinu vede Iva Mráčková a učí malé i velké skákat přes přirozené překážky.Předpoklad zúčastněných dětí byl 130, nakonec soutěžilo 150 závodníků, což nás všechny překvapilo a mile potěšilo.Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli. A pomoc nebyla pouze z obce Březí, ale i z Babic a Křenice.Těšíme se na další ročník a věříme, že bude stejně úžasný jako tento rok.

Děkujeme za obec Březí Jana Maňhalová a Šárka Pešoutová