Obsah

FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Říčany

FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Říčany

Provozovna zajišťuje svoz komunálního odpadu pro obce, svoz živnostenského odpadu a směsných obalů od živnostníků, svoz separovaného odpadu plasty, papír a sklo, mobilní svoz nebezpečných odpadů, přistavování velkokapacitních kontejnerů pro obce nebo firmy, možnost odvozu většího množství osobních pneu bez disků, po dohodě odvoz železného šrotu a odvoz inertních odpadů od občanů nebo firem.

 

Přehled nádob a svozů:

 

TKO nádoby:

nádoba 120 l

nádoba 240 l 

nádoba 120 l

kontejner 1100 l

známka jednorázová 

rekreační objekt (ročně)

nádoba BIO 120 l

nádoba BIO 240 l

Vývoz TKO každé úterý - ráno, v případě 1 x 14 dnů - každý lichý týden v úterý ráno.

 

Přehled svozů odpadu:

SEZONNÍ:

v období od 1. října – 30. dubna…………….1 x týdně

v období od 1. května – 30. září….………..1 x 14 dnů

KONTEJNERY - PLASTY A PAPÍR:

1 x týdně

KONTEJNERY – SKLO:

1 x měsíčně

KONTEJNERY – JEDLÉ OLEJE (u obecního úřadu):

dle potřeby

KONTEJNERY – KOVY:

v období od 1. října do 30. dubna…………1 x 3 týdny

v ostatním období…………………………..1 x 14 dnů

KONTEJNERY – CHATAŘI:

v období od 1. dubna – do 31. října

KONTEJNER NA HŘBITOVNÍ ODPAD:

celoročně

BIO ODPAD

1 x 14 dnů

lichý týden - čtvrtek od 02. 04. 2020 

 

NADMĚRNÝ ODPAD

 

Kontejnery na odpad budou umístěny na obvyklých místech (na návsi, u mostku pod studánkou a u pomníku padlých).