Obsah

Svoz nebezpečného odpadu

 

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou od občanů odebírat:

olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, výbojky, ustalovače a případně jiné.

Nebude se odebírat:

železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky