Obsah

Zvláštní sběrné nádoby na separovaný odpad jsou umístěny na těchto stanovištích:
 

       Stanoviště v ulici Obecní u obecního úřadu.

Nádoba na sběr jedlých olejů 1x , nádoba na sběr skla (bíle + barevné) 1x, nádoba na sběr papíru 2x, plastu 3x, oděvů 1x, kovu 1x.

 

Stanoviště v ulici U Konzumu před bývalou prodejnou potravin.

Nádoba na sběr skla (bíle + barevné) 1x, nádoba na sběr papíru 2x, plastu 3x, kovu 1x.

 

Stanoviště v ulici V Kuťatech (na návsi)

Nádoba na sběr skla (bíle + barevné) 1x, nádoba na sběr papíru 2x, plastu 3x, oděvů 1x, kovu 1x.

 

Stanoviště v ulici Jana Nepomuckého (u pomníku padlých)

Nádoba na sběr skla (bíle + barevné) 1x, nádoba na sběr papíru 2x, plastu 3x, kovu 1x.

 

Stanoviště v Hlavní (naproti aut. Zastávce v Jezírku).

Nádoba na sběr skla (bíle + barevné) 1x, nádoba na sběr papíru 2x, plastu 3x, kovu 1x.

 

Stanoviště u ČOV

Nádoba na sběr bio odpadu 9x.

Skládka dřevního odpadu u ČOV (větve určené ke štěpkování).

 

Jak správně do barevných kontejnerů třídit:

BIOODPAD:

vhazujeme do hnědého kontejneru. Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Některé obce a města v ČR organizují pro své občany jejich oddělený sběr. K tomuto sběru se pak nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na sběrném dvoře. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech nebo komunitních a obecních kompostárnách.

Ano

Do hnědého kontejneru můžeme vhazovat: posekanou trávu, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), řezanky a větvičky z ořezu keřů, zeminu z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny.

Ne  

Do těchto nádob nepatří podestýlka od drobných domácích zvířat, pařezy, velké a dlouhé větve, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů, oleje a kosti. 
 

SKLO:

vhazuje se do zeleného kontejneru. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

https://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/ecoznacky-sklo.png

Ano

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Ne

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
 

PLAST:

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

https://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/ecoznacky-plast.pngOznačení nápojových kartonů

Ano

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Nápojové kartony - známé jako krabice na mléko nebo víno. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
 

PAPÍR:

patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
https://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/ecoznacky-papir.png

Ano

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Ne

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

 

zde ke stažení