Obsah

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ UKONČENO 12. 01. 2023 !!!! Ptačí chřipka ve Středočeském kraji - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ !!!

Typ: ostatní | náš tip
...Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje:

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) .

Rádi bychom Vám upřesnili některé informace a dotazy:

1. Sčítání drůbeže a ptáků:
a. Součty svých ptáků odevzdává chovatel na obec

b. Obec zajistí předání souhrnných informací online formou přes odkazy uvedené v Nařízení SVS

2. Zřízení nádob na kadávery (těla uhynulých volně žijících ptáků):
a.Lze využít klasické plastové popelnice, ty lze desinfikovat.

b.Nádoby slouží k rychlému odstranění volně žijících uhynulých ptáků z rizikové oblasti a jejich předání asanačnímu podniku k neškodné likvidaci. Nádoby je nezbytné pravidelně kontrolovat a zajistit odstranění případných kadaverů přes asanační podnik. Po vyprázdnění vydesinfikovat běžnými chlorovými virucidními prostředky.

c. Asanačním podnikem, který zajíždí do Vaší oblasti je ASAP s.r.o. Věž, kontakty: +420 569 423 860, +420 569 423 863. +420 569 408 111.

d. Při manipulaci s jakoukoliv uhynulou drůbeží je nezbytné používání osobních ochranných pomůcek (jednorázové rukavice, igelitové pytle,…) a opatrnost, aby nedošlo ke zbytečné kontaminaci osoby. Není důvod k obavám, neboť při správné a krátkodobé manipulaci je nákazové riziko zanedbatelné.

3. Povinnost chovatelů drůbeže a ptáků v zajetí „Umístění a držení drůbeže v uzavřených prostorách“:
Tam, kde je to možné (stodola apod.) uzavřít drůbež uzavřít, kde to není možné , tak pouštět drůbež do výběhů v určitém omezeném režimu (prostorově, časově). Naprosto zásadní je zabránit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, s vodními plochami a umístit napájení a krmení pouze v prostorách zakrytých, kam nemohou mít volně žijící ptáci přístup (zcela nepřípustné je rozhazování krmiva po výběhu, které volně žijící ptáky přitahuje).

Poznámka: na krizové číslo uvedené v nařízení a na informačním letáku hlásit výhradně zvýšený úhyn drůbeže, ostatní záležitosti je možné řešit cestou emailu: posta.kvss@svscr.cz 

Děkuji za spolupráci MVDr. Otto Vraný

ředitel KVS SVS pro Středočeský kraj

 

Leták (588.37 kB)

 


Přílohy

Vytvořeno: 14. 12. 2022
Poslední aktualizace: 17. 1. 2023 08:21
Autor: Správce Webu