Obsah

Zpět

PŘEKÁŽKA VÝKONU VOLEBNÍHO PRÁVA

PŘEKÁŽKA VÝKONU VOLEBNÍHO PRÁVA (189.05 kB)

PŘEKÁŽKA VÝKONU VOLEBNÍHO PRÁVA

 

dle § 4 odst. 2 písm. c) zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

 

Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

 

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit.

Vyvěšeno: 20. 9. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět