Obsah

Veřejná vyhláška - oznámení vydání změny č. 5 územního plánu Říčan. Staženo: 13x | 27.05.2022

Oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Staženo: 14x | 02.05.2022

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Staženo: 20x | 26.04.2022

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu znměny č. 5 územního plánu Říčan Staženo: 43x | 26.10.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek + Návrh opatření obecné povahy povodí Labe Staženo: 48x | 02.06.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení 1. opakovaného vyřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Říčan Staženo: 126x | 13.05.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 130x | 06.04.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 160x | 10.12.2019

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Staženo: 147x | 27.11.2019

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Staženo: 157x | 23.10.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 186x | 19.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 194x | 02.09.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Březí Staženo: 277x | 28.08.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 263x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 283x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 210x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 218x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 216x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 214x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres_LEGENDA Staženo: 210x | 27.03.2019

Stránka