Obsah

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 15x | 19.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 16x | 02.09.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Březí Staženo: 27x | 28.08.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 71x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 71x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 58x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 65x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 57x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 58x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres_LEGENDA Staženo: 56x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres Staženo: 69x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres_LEGENDA Staženo: 55x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres Staženo: 61x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území_LEGENDA Staženo: 51x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území Staženo: 57x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT_srovnávací text Staženo: 57x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT Staženo: 69x | 27.03.2019

Veřejná vyhláška 137929.pdf Staženo: 111x | 25.09.2018

Veřejná vyhláška.pdf Staženo: 85x | 10.09.2018

Veřejná vyhláška 14136.pdf Staženo: 101x | 31.08.2018

Stránka