Obsah

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu Staženo: 24x | 07.07.2022

Kormorán - opatření obecné povahy, veřejná vyhláška Staženo: 19x | 11.07.2022

Veřejná vyhláška - oznámení vydání změny č. 5 územního plánu Říčan. Staženo: 33x | 27.05.2022

Oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Staženo: 30x | 02.05.2022

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Staženo: 36x | 26.04.2022

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu znměny č. 5 územního plánu Říčan Staženo: 60x | 26.10.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek + Návrh opatření obecné povahy povodí Labe Staženo: 61x | 02.06.2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení 1. opakovaného vyřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Říčan Staženo: 146x | 13.05.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 148x | 06.04.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 182x | 10.12.2019

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Staženo: 164x | 27.11.2019

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Staženo: 174x | 23.10.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 202x | 19.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 209x | 02.09.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Březí Staženo: 303x | 28.08.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 278x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 305x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 225x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 237x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 234x | 27.03.2019

Stránka