Obsah

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení 1. opakovaného vyřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Říčan Staženo: 71x | 13.05.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 74x | 06.04.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 102x | 10.12.2019

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Staženo: 100x | 27.11.2019

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Staženo: 104x | 23.10.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 128x | 19.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 125x | 02.09.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Březí Staženo: 194x | 28.08.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 175x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 201x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 149x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 161x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 150x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 148x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres_LEGENDA Staženo: 145x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres Staženo: 164x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres_LEGENDA Staženo: 145x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres Staženo: 161x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území_LEGENDA Staženo: 145x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území Staženo: 151x | 27.03.2019

Stránka