Obsah

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 20x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 25x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 15x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 18x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 15x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 15x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres_LEGENDA Staženo: 17x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres Staženo: 16x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres_LEGENDA Staženo: 15x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres Staženo: 16x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území_LEGENDA Staženo: 14x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území Staženo: 13x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT_srovnávací text Staženo: 14x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT Staženo: 16x | 27.03.2019

Veřejná vyhláška 137929.pdf Staženo: 68x | 25.09.2018

Veřejná vyhláška.pdf Staženo: 43x | 10.09.2018

Veřejná vyhláška 14136.pdf Staženo: 54x | 31.08.2018

Veřejná vyhláška 89995.pdf Staženo: 64x | 16.08.2018

Veřejná vyhláška 80907.pdf Staženo: 39x | 07.08.2018

Veřejná vyhláška 71554.pdf Staženo: 42x | 07.08.2018

Stránka