Obsah

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 29x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 34x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 25x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 26x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 21x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 22x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres_LEGENDA Staženo: 23x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres Staženo: 23x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres_LEGENDA Staženo: 21x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres Staženo: 25x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území_LEGENDA Staženo: 19x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území Staženo: 17x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT_srovnávací text Staženo: 21x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT Staženo: 24x | 27.03.2019

Veřejná vyhláška 137929.pdf Staženo: 75x | 25.09.2018

Veřejná vyhláška.pdf Staženo: 50x | 10.09.2018

Veřejná vyhláška 14136.pdf Staženo: 60x | 31.08.2018

Veřejná vyhláška 89995.pdf Staženo: 75x | 16.08.2018

Veřejná vyhláška 80907.pdf Staženo: 45x | 07.08.2018

Veřejná vyhláška 71554.pdf Staženo: 47x | 07.08.2018

Stránka