Obsah

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 0x | 06.04.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE Staženo: 22x | 10.12.2019

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Staženo: 31x | 27.11.2019

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Staženo: 40x | 23.10.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 57x | 19.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 47x | 02.09.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Březí Staženo: 78x | 28.08.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 102x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 109x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 86x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 94x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 83x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 82x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres_LEGENDA Staženo: 81x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres Staženo: 100x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres_LEGENDA Staženo: 77x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres Staženo: 89x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území_LEGENDA Staženo: 78x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území Staženo: 83x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT_srovnávací text Staženo: 84x | 27.03.2019

Stránka