Obsah

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Staženo: 3x | 27.11.2019

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Staženo: 19x | 23.10.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 31x | 19.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 26x | 02.09.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Březí Staženo: 45x | 28.08.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Staženo: 86x | 05.04.2019

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany OÚPR oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březí Staženo: 83x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny_LEGENDA Staženo: 68x | 27.03.2019

05_ÚP_Březí_ZM1_Výkres uspořádání krajiny Staženo: 74x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA Staženo: 66x | 27.03.2019

04_ÚP_Březí_ZM1_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 67x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres_LEGENDA Staženo: 64x | 27.03.2019

03_ÚP_Březí_ZM1_Koordinační výkres Staženo: 78x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres_LEGENDA Staženo: 63x | 27.03.2019

02_ÚP_Březí_ZM1_Hlavní výkres Staženo: 72x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území_LEGENDA Staženo: 59x | 27.03.2019

01_ÚP_Březí_ZM1_Výkres základního členění území Staženo: 66x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT_srovnávací text Staženo: 67x | 27.03.2019

00_ÚP_Březí_ZM1_TEXT Staženo: 80x | 27.03.2019

Veřejná vyhláška 137929.pdf Staženo: 128x | 25.09.2018

Stránka