Obsah

Veřejná vyhláška 14136.pdf Staženo: 108x | 31.08.2018

Veřejná vyhláška 89995.pdf Staženo: 127x | 16.08.2018

Veřejná vyhláška 80907.pdf Staženo: 80x | 07.08.2018

Veřejná vyhláška 71554.pdf Staženo: 81x | 07.08.2018

Rozhodnutí 71554.pdf Staženo: 83x | 01.08.2018

Veřejná vyhláška 31920.pdf Staženo: 61x | 06.06.2018

Veřejná vyhláška 14316.pdf Staženo: 73x | 21.05.2018

Veřejná vyhláška.pdf Staženo: 55x | 09.04.2018

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení veřejného projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu Říčany.pdf Staženo: 58x | 23.03.2018

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany Opatření obecné povahy - místní úpravy provozu.pdf Staženo: 51x | 24.07.2017

Veřejná vyhláška MŽP odbor druhové ochrany a implementacem mezinárodních závazků.pdf Staženo: 53x | 13.02.2017

OOP_o_vydani_uzemniho_planu_Brezi.pdf Staženo: 62x | 16.03.2016

08_ÚP_Březí_Výkres uspořádání krajiny.pdf Staženo: 72x | 16.03.2016

07_ÚP_Březí_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf Staženo: 65x | 16.03.2016

06_ÚP_Březí_Výkres širších vztahů.pdf Staženo: 70x | 16.03.2016

05_ÚP_Březí_Koordinační výkres.pdf Staženo: 65x | 16.03.2016

04_ÚP_Březí_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf Staženo: 68x | 16.03.2016

03_ÚP_Březí_Hlavní výkres - technická infrastruktura.pdf Staženo: 68x | 16.03.2016

02_ÚP_Březí_Hlavní výkres.pdf Staženo: 72x | 16.03.2016

01_ÚP_Březí_Výkres základního členění území.pdf Staženo: 71x | 16.03.2016

Stránka