Obsah

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany Opatření obecné povahy - místní úpravy provozu.pdf Staženo: 187x | 24.07.2017

Veřejná vyhláška MŽP odbor druhové ochrany a implementacem mezinárodních závazků.pdf Staženo: 150x | 13.02.2017

OOP_o_vydani_uzemniho_planu_Brezi.pdf Staženo: 163x | 16.03.2016

08_ÚP_Březí_Výkres uspořádání krajiny.pdf Staženo: 172x | 16.03.2016

07_ÚP_Březí_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf Staženo: 165x | 16.03.2016

06_ÚP_Březí_Výkres širších vztahů.pdf Staženo: 165x | 16.03.2016

05_ÚP_Březí_Koordinační výkres.pdf Staženo: 162x | 16.03.2016

04_ÚP_Březí_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf Staženo: 152x | 16.03.2016

03_ÚP_Březí_Hlavní výkres - technická infrastruktura.pdf Staženo: 152x | 16.03.2016

02_ÚP_Březí_Hlavní výkres.pdf Staženo: 164x | 16.03.2016

01_ÚP_Březí_Výkres základního členění území.pdf Staženo: 169x | 16.03.2016

Příloha č.3 k OOP - Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.pdf Staženo: 156x | 16.03.2016

Příloha č.2 k OOP - textová část ÚP, výrok a odůvodnění.pdf Staženo: 199x | 16.03.2016

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany o vydání územního plánu obce Březí.pdf Staženo: 314x | 17.03.2014

Zprava_o_uplatnovani_ZUR_SK.pdf Staženo: 134x | 29.01.2016

Veřejná vyhláška KÚSK odboru regionálního rozvoje.pdf Staženo: 150x | 28.01.2016

Veřejná vyhláška KÚSK odboru regionálního rozvoje.pdf Staženo: 151x | 15.11.2015

Veřejná vyhláška MěÚ Říčany, projednávání změny č. 1 k územnímu plánu.pdf Staženo: 198x | 23.05.2015

Vyhláška o platnosti obnoveného katastrálního operátu.pdf Staženo: 158x | 06.12.2010

Stránka