Obsah

Zastupitelstvo


Starosta
  • Augustin Oppl ()
Místostarosta
  • Ing. Otto Zdražil (ekonom)
  • Ing. Václav Šebek (územní plánování, stavební řízení)
Členové
  • Ing. Jozef Dvořák (finanční výbor)
  • Marcela Michálková (žívotní prostředí)
  • Petra Breburdová (kultura, sport)
  • Květa Schulzová (kontrolní výbor)