Technopárty 17.6.2016

Informace Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Za účelem zajištění maximální informovanosti veřejnosti a tím i současně eliminování obav podnikatelů byla k 1. červnu 2016 spuštěna informační kampaň k Elektronické evidenci tržeb, v rámci které byl vytvořenm leták, který vám předkládáme v příloze. 

Informační zpravodaj PID 11/2016

Kontejnery na bioodpad

Závěrečný účet za rok 2015

Veřejná vyhláška

Odprodej pozemku III

Odprodej pozemku II

Odprodej pozemku I

Doručení veřejnou vyhláškou.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS