Oznámení o zahájení řízení.

Prodloužení platnosti stavebního povolení, "Vodovodní řčady v Říčanech - část A"

Oznámení o době a místě konání voleb

Zpravodaj obce Březí ze dne 20.9.2016

Tagy:

Informační zpravodaj PID č.17/2016

Nabídka volných pracovních míst

Informační zpravodaj PID 16/2016

Odprodej pozemku

Pozvánka od Ministrerstva zemědělství

Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi.

Dovolená na obecním úřadě

Veřejná vyhláška

Zahájení veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu Říčan.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS