Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č.5/2016 ze dne 16.5.2016

Prodej slepiček

Prodej nosných kuřic a krůt.

Informační zpravodaj PID 9/2016

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu se uskuteční v sobotu 7.5.2016 od 8.35 hod. do 8.55 hod u obecního úřadu Březí. Budou se odebírat olověné akumulátory, lednice, mrazáky, televizory, oleje, olejové filtry, barvy a nádoby od nich, odmašťovací přípravky, lepidla , kyseliny, rozpouštědla, staré léky, suché články, monočlánky a ostatní nebezpečné odpady a elektroodpad. Nebude se odebírat železný šrot, znečištěný stavební materiál a pneumatiky.

Informační zpravodaj PID 8/2016

Veřejná vyhláška

Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

Evidence pálení.

Vážení občané, s ohledem na blížící se "pálení čarodějnic" vám zasíláme informace o "evidenci pálení".V nadcházejícím období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu požárů i nahlášených pálení. Služba evidencve pálení HZS Středočeského kraje zajišťuje efektivní možnost předcházení planým poplachům a v případě potřeby také k daleko rychlejší reakci při zpozorování vzniku požáru. Podrobnosti naleznete v přílohách.

Rozhodnutí

Uzavírka silnice III. třídy č. 10176 z důvodu opravy komunikace.

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS