Rozhodnutí 14816

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Březí č. 1/2017 ze dne 14.2.2017

Vyhlášení smogové situace

Veřejná vyhláška oznámení

Návrh změny č.4 ÚP Sluštice.

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení společného řízení 7506.

Dražební vyhláška

Elektronická dražba nemovitosti č. ev.77.

Obecně závazná vyhláška

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Březí.

Odvolání smogové situace

Informace ČHMÚ

Vyhlášení smogové situace.

Stránky

Subscribe to obec Březí RSS