Menu
Obec Březí
Obec Březí
okres Praha — východ

Aktuality

Zobrazeno 1-50 ze 88

Informace hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové

Datum: 1. 5. 2021

Změny od 3.5.2021

Mimořádná opatření

Datum: 25. 4. 2021

omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny, provozovny služeb nebo provozu obchodního centra tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb.

Sbírka zákonů

Datum: 23. 3. 2021

částka 54

Z jednání vlády

Datum: 19. 3. 2021

Usnesení a Sbírka zákonů

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje

Datum: 19. 3. 2021

Vykonávání péče o děti a mládež,
k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Nový nouzový stav

Datum: 3. 3. 2021

Usnesení a závěry z jednání vlády

Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření

Datum: 15. 2. 2021

Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února
Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Usnesení vlády č. 127 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob
Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Usnesení vlády č. 130 Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb
Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
Usnesení vlády č. 133 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech
Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
Usnesení vlády č. 136 Krizové opatření o provozu krematorií
Usnesení vlády č. 137 Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (Celé znění čestného prohlášení)
Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma
Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR
Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách (Celé znění nařízení MZd)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (Celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19)

ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Datum: 15. 2. 2021

Podle § 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 14. 2. 2021 č. 125, v návaznosti na usnesení vlády č. 129 ze dne 14. 2. 2021, za účelem
vykonávání péče o děti a mládež,
k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
nařizuji:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2021 č. 55, 56 a 57 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Datum: 22. 1. 2021

Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 14. února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeným pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294, vyhlášeným pod č. 521/2020 Sb., do 23. prosince 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, vyhlášeným pod č. 593/2020 Sb., do 22. ledna 2021, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21. ledna 2021 č. 1459

ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021

Datum: 22. 1. 2021

Podle § 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 30. 9. 2020 č. 957, v návaznosti na usnesení vlády č. 1378 ze dne 23. 12. 2020 a usnesení vlády č. 56 ze dne 22. 01. 2021, za účelem
vykonávání péče o děti a mládež,
k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce

Žádost o pomoc se zajištěním lékařů do očkovacího centra

Datum: 21. 1. 2021

Město Říčany připravuje realizaci velkokapacitního očkovacího centra, které bude sloužit celému širokému okolí, primárně obyvatelům ORP Říčany, kam spadá i Vaše obec.
Na realizaci celého projektu intenzivně spolupracujeme se Středočeským krajem, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, Ministerstvem zdravotnictví a hlavně s Nemocnicí Agel Říčany, která bude mít nad očkovacím centrem záštitu a kompetenci jej provozovat. Plánovaný termín otevření centra je v druhé půlce února 2021. Zásadním limitem spuštění a fungování očkovacího centra je dostatek zdravotnického personálu, zejména zdravotních sester a lékařů.
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při zajištění tohoto nezbytného personálu. Víme, že mnozí lékaři by byli ochotni v tomto centru pracovat, avšak ne dlouhodobě. Někteří lékaři nebo sestry nám sdělili, že si umí představit práci v centru krátkodobě, v určitém časovém intervalu, například jeden den v týdnu a podobně.
Proto hledáme větší množství lékařů a sester, kteří by po spuštění provozu byli rozděleni do služeb či směn a střídali by se.
Pro začátek plánujeme zřízení 2 stanovišť, s kapacitou cca 300 osob denně, se dvěma lékaři, třemi zdravotními sestrami a šesti administrativními pracovníky. Po určité době bychom uvažovali i o rozšíření kapacity, ale vše v závislosti na dostatečném množství zdravotnického personálu.

Tímto vás naléhavě prosím o oslovení všech lékařů ve Vaší obci a v blízkém okolí s žádostí o spolupráci.
Důležitou informací pro zdravotníky je, že se nejedná o dobrovolnickou činnost, ale o standardně honorovanou práci.
Vše ostatní, co souvisí s provozem centra, umíme ve spolupráci se Středočeským krajem zařídit.
Rádi bychom občanům celého ORP co nejúčinněji zajistili pomoc v překlenutí této nepříznivé doby. Spoléháme i na Vaší pomoc a spolupráci.


Kontakty na zdravotníky, lékaře či zdravotní sestry stejně tak jako případné dotazy zasílejte krizovému manažerovi ORP Říčany Mgr. Jiřímu Skočdopole
Mgr. Jiří Skočdopole
Tel. +420 777 210 825
e-mail: jiri.skocdopole@ricany.cz.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. ledna 2021 č. 53 o přijetí krizového opatření

Datum: 21. 1. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 19. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA č. 9/2021

Datum: 19. 1. 2021

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. ledna 2021 č. 53
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji 1

Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

Datum: 12. 1. 2021

Vážení obyvatelé,
obdrželi jsme informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji.
Registrace seniorů 80+ má být spuštěna od 15.1. 2021, nicméně odkaz na centrální registrační systém ještě není znám. Jakmile bude zveřejněn, dostaneme informaci z Kraje.
Seniorům 80+ nabízíme s registrací pomoc, pokud to nezvládnete se svými rodinnými příslušníky nebo telefonicky.
Pokud budete mít o pomoc při registraci zájem, volejte prosím v pracovní dny 323 605 179 od 7.00 hod - 15.30 hod.
V přiložených letácích jsou k dispozici informace k očkování, registraci, atd.

Sbírka zákonů č. 07/2021 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11. 1. 2021

Datum: 12. 1. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla tímto o přijetí krizových opatření, ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6 odst. 1
písm. c) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 12. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České
republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni
12. ledna 2021 nachází na území České republiky;
II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím
limitům provozu stanoveným obcí.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. ledna 2021 č. 33 o přijetí krizového opatření

Datum: 12. 1. 2021

• Usnesení vlády ze dne 11. ledna 2021 č. 33 Krizové opatření v oblasti pohřebnictví - zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, a ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření

Datum: 8. 1. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Usnesení vládyprodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob

Datum: 8. 1. 2021

Přijatá usnesení vlády, prodloužení krizových opatření do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, prodloužení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob:
• Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů)
• Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
• Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
• Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob
• Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu

Informační leták

Datum: 23. 12. 2020

Prodloužení nouzového stavu.

Mimořádná opatření

Datum: 23. 12. 2020

Mimořádné opatření povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021

Mimořádné opatření.

Datum: 23. 12. 2020

Mimořádné opatření povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020

Mimořádné opatření

Datum: 23. 12. 2020

Mimořádné opatření nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12.2020

Sbírka zákonů

Datum: 23. 12. 2020

Částka 237

Informační leták

Datum: 16. 12. 2020

Dobrovolné testování obyvatelstva na onemocnění COVID 19

Usnesení vlády ČR č. 1264

Datum: 1. 12. 2020

Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízení sociálních služeb od 5.12.2020

Usnesní vlády ČR č. 1263

Datum: 1. 12. 2020

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7.12.2020

Usnesení vlády ČR č. 1262

Datum: 1. 12. 2020

Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení vlády ČR ze dne 20.11.2020

Datum: 23. 11. 2020

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Rozhodnutí hejtmanky Stř. kraje č. 152020

Datum: 9. 11. 2020

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzovoho stavu.

Usnesení vlády České republiky

Datum: 4. 11. 2020

o změně krizového opatřenívyhlášeného pod č. 444/2020 Sb.a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.

Ministrerstvo vnitra

Datum: 4. 11. 2020

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky k aplikaci omezení volného pohybu a
zákazu vycházení u osob bez domova.

Mimořádná opatření

Datum: 4. 11. 2020

Informace Ministerstva zdravotnictví.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření

Datum: 22. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020

Datum: 21. 10. 2020

platná od 22. 10. 2020
• Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob;
• Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb;
• Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

Datum: 20. 10. 2020

platné od 21. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření

Datum: 13. 10. 2020

návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření

Datum: 12. 10. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 994
o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957

Datum: 5. 10. 2020

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Nařízení KHS č. 4/2020

Datum: 14. 9. 2020

Nařízení
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze
č. 4/2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
„KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82
odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3
zákona, s účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání:
n a ř i z u j e

Usnesení vlády č.606 ze dne 5.6.2020.

Datum: 5. 6. 2020

Opatření obecné povahy.

Usnesení vlády č. 570 ze dne 25.05.2020

Datum: 26. 5. 2020

Opatření obecné povahy

Sbírka zákonů č. 87/2020

Datum: 12. 5. 2020

236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. zrušuje s účinností od 14. května 2020 část II. bod 1 písm. b) a bod 2 usnesení vlády ze dne 23. března
2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb.

Sbírka zákonů č. 86/2020

Datum: 11. 5. 2020

235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Sbírky zákonů č. 83 - 85/2020

Datum: 7. 5. 2020

228. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem
SARS CoV-2
229. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2
230. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020
231. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
232. Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
233. Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
234. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Opatření obecné povahy vlády ČR

Datum: 5. 5. 2020

Opatření obecné povahy
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 a čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:

Sbírka zákonů č. 82/2020

Datum: 5. 5. 2020

225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

..

Sociální pomoc, když nevím jak dál

Datum: 4. 5. 2020

Koordinátor sociální práce on-line
V současné situaci všichni čelíme řadě obtížných situací
a není divu. Nebojte se, nejste v tom sami.
Co dělat v situacích, když:
• SI NEVÍM RADY,
• POTŘEBUJU PORADIT,
• POTŘEBUJU POMOC,
• JE MI ÚZKO,
• CÍTÍM SE PROSTĚ SÁM,
• UŽ JE TOHO NA MĚ MOC...
Bez obav nás můžete kontaktovat. Naše poradenské služby jsou ZDARMA.

Sbírka zákonů č. 80 a 81

Datum: 4. 5. 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
220. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
221. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
222. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
224. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

..

Plán obnovení standardního provozu pobočkové sítě ČP

Datum: 30. 4. 2020

Říčany:
S platností od 18. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny v původním rozsahu; do 18. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;
Tyto pošty jsou od 25. 4. 2020 otevřeny i o sobotách do 12:00.
U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů.
Mukařov:
S platností od 4. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu; do 4. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;
U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů.

Sbírky zákonů č. 73 - 76/2020

Datum: 28. 4. 2020

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
pozdějších předpisů
207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/
/2020 Sb.
209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
211. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
212. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným
pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
213. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Zobrazeno 1-50 ze 88

Aktuality

Plánované odstávky el. energie ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
1
5 6
1
7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Geoportál GEPRO Standard

Gepro

Svátek

Svátek má Zdeňka

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 21 °C 13 °C
pondělí 24. 6. oblačno 24/13 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 26/13 °C
středa 26. 6. jasno 26/13 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:50

Slunce zapadá:21:16

nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Projekty EU

projekt

Nádoby

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Informace o naší obci

Dotační tituly