Obsah

Ohlašování pálení


Ohlašování pálení je on-line služba, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od dubna 2009 pro veřejnost.

Bližší informace jsou v následujících dokumentech


Správným nahlášením pálení prostřednictvím internetových stránek www.hzssck.cz  výrazným způsobem zvýšíte míru efektivnosti zásahu jednotek požární ochrany a snížíte rozsah případně vzniklých škod.