Obsah

Vodné a stočné


Cena vodného.........71,50 Kč vč DPH/m3.

Je nutné si kvartálně dělat odečty (současný stav ke správnému datu odečíst od posledního stavu vody) a výsledek vynásobit výše uvedeným poplatek. Částku následně uhradit jako zálohu na vodu na číslo účtu Obecního úřadu. ZO dělá odečet osobně na konci kalendářního roku. Následně budou vytvořeny faktury, které budou elektronicky nebo osobně předány příslušným obyvatelům obce.

 

Cena stočného............1150,- Kč vč DPH za osobu/rok.

Platby stočného jsou na základě vytvořených faktur, které jsou elektronicky nebo osobně předány příslušným obyvatelům obce.

Vodné a stočné